D’acord amb el que disposa el Decret 284/2011, d’1  de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, als  cicles formatius s’hi accedeix mitjançant la titulació suficient o per  la prova d’accés. A continuació s’indiquen els diversos supòsits de  requisits suficients per accedir a aquests ensenyaments.

Accés als cicles formatius de grau superior
1. Accés mitjançant titulació o altres requisits  acadèmics als cicles formatius de grau superior
Poden accedir  als cicles formatius de grau superior els alumnes que disposin d’alguna  de les acreditacions acadèmiques següents:
• Títol de batxiller  (*)
• Títol de tècnic/a especialista (FP-2).
• Títol de  tècnic/a superior.
• Títol equivalent, a efectes acadèmics, a  algun dels anteriors.
• Titulació universitària o equivalent.
Certificat d’haver superat els ensenyaments substitutoris de la prova d’accés, per a determinats cicles  formatius de grau superior. 
• Haver superat el segon curs del  batxillerat experimental, de qualsevol modalitat.
• Haver superat  el curs d’orientació universitària (COU) o el curs preuniversitari.

2. Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau superior
Poden accedir als cicles formatius de grau superior els  alumnes que acreditin haver superat les proves  esmentades en algun dels ítems següents:
• Proves d’accés per al  cicle formatiu de grau superior que vulguin cursar.
• Proves  d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
• Prova d’accés  corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la  Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

3. Accés mitjançant titulació del Curs d’accés a Grau superior (CAS)


(*) En l’admissió al  cicle formatiu de grau superior Eficiència energètica i Energia solar tèrmica
les modalitat del batxillerat LOGSE o del batxillerat LOE que tenen prioritat són les Ciències i Tecnologia. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>