Aquest Cicle Formatiu de Grau Superior s’inicia per primera vegada el curs 2013-14. La peculiaritat d’aquest cicle formatiu és que s’imparteix en formació DUAL. La formació professional dual es basa en la  col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en  el procés formatiu dels alumnes.

La formació professional dual possibilita que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als  centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aquest Cicle formatiu pertany a la família  professional d’Energia i Aigua
Va adreçat a :

  • Qui vulgui exercir professionalment en el camp de l’eficiència energètica.

  • Qui, ja desenvolupant una activitat professional, es  vulgui especialitzar aquest camp.

  • Qui hagi cursat altres estudis de FP relacionats amb l’energia i pensi completar el seu  perfil professional.

La titulació que s’obté és la Tècnic/a  Superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica.

La competència general d’aquest títol consisteix a  avaluar l’eficiència de les instal·lacions d’energia i aigua en edificis, donant suport tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis, i configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i manteniment en condicions de seguretat, qualitat i respecte ambiental Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat dins del sector energètic:

  • En empreses dedicades a realitzar estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d’ins-tal·lacions d’energia solar i altres energies renovables  en edificis

  • A l’assessorament energètic d’edificis

  • En institucions competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques

Principals ocupacions i llocs de treball més  rellevants: 

-    Tècnic en eficiència energètica d’edificis

-    Responsable de muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques.

-    Responsable de manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

-    Gestor energètic.

-    Promotor de programes d’eficiència energètica.

-    Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis.

-    Tècnic comercial d’instal·lacions solars

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>