Moodle Quercus  Kursliste

  Borsa de treball Bernat el Ferrer. Podeu trobar:

  • els materials de formació per utilitzar Linkedin
  • entrega del C.V. actualitzat
  • ofertes públiques i privades


  Curs de Francès a 2ESO

  Tecnologies 2 eso

  A trip through English speaking countries.

  Curs creat per gestionar les activitats acadèmiques de l'assignatura de socials a 3r d'ESO - projectes.

  Curs de Cultura clàssica de 3ESO

  Biologia i geologia, optativa de 4ESO
  Màtemàtiques 4ESOA

  Per alumnes de 4 ESO de Tecnologia

  ESSAYS, ARTICLES,REVIEWS,...

  Curs Llatí de 1BAT

  Tecno industrial

  Seguirem l'estudi del procés industrial, centrant-nos aquest segon curs en mecànica, electrònica i electrotècnia, i sistemes de fabricació i automatització.

  Economia d'empresa

  Curs Grec de 2BAT
  Mateials i activitats de la matèria de 2n de batxillerat
  Curs Llatí de 2BAT

  CURS ADREÇAT A L'ALUMNAT D'AAFE

  OBJECTIUS

   1. Donar suport a l’alumnat perquè disposi del seu informe personal d’orientació i formació (amb itineraris per assolir un àmbit d’especialització professional) en finalitzar els seus estudis.

   2. Fomentar la participació i la coordinació del professorat de cicles formatius en les actuacions d’orientació professional.

  Jocs i activitats físiques recreatives d'animació

  C5. FONAMENTS BIOLÒGICS ( 3 hores teòriques)

  Professora: Yolanda Sànchez Navarro (Llicenciada INEF, Col 10951)

  Materials, recursos i webs d'interés per a l'estudi del cos humà ,l'activitat física i l'esport.

  Activitats fisicoesportives d'equip : Futbol.

  Activitats fisicoesportives d'equip: Hoquei.

  Higiene i Primers Auxilis.

  EN AQUEST CURS TRACTAREM TEMES REFERENTS ALS HÀBITS ALIMENTARIS DELS ESPORTISTES, EL TIPUS D'ALIMENTS MÉS INDICATS EN L'ESPORT I DESVETLLAREM ALGUNS MISTERIS SOBRE LES DIETES ESPORTIVES.

  Mòdul teòric i imprescindible per entendre els conceptes bàsics sobre intercanvi energètic i fluids tèrmics.

  Bases pel treball de síntesi

  Conceptes sobre l'esport adaptat, les disminucions físiques, psicològiques i sensorials.

  Concepte de sociologia. El nen un ser social.

  El desenvolupament de la personalitat, la maduresa, els mètodes d'Ensenyament i Aprenentatge,...

  Les Leis de l'Esport,...

  Processador de textes (avançat), i full de càlcul.


  Kurse